KOMUNIKAT

W związku z dużą liczbą zachorowań na COVID-19 zaleca się, aby klienci MOPS, ograniczyli do minimum bezpośrednie wizyty w Ośrodku, a w większym zakresie korzystali ze środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej bądź z pośrednictwa poczty.

Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego, przede wszystkim do dezynfekcji rąk, noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz zachowania odpowiedniej odległości od innych osób.

Świadczenia pieniężne są przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe. Również wpłaty na rzecz MOPS należy dokonywać przelewem.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD
BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE OGRANICZĄ
RYZYKO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

.


Ośrodek jest czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Dyrektor Stanisława Lewandowska
Zastępca Dyrektora Maria Królikowska
przyjmują w każdy wtorek w godzinach 13:00 – 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

59-300 Lubin, ul.Kilińskiego 25a
tel. (76) 74-63-400, fax: 74-63-401
e-mail: mops@mops.lubin.pl
NIP: 692-11-39-411, REGON: 004041289

Aktualności


19 października 2020

Projekty z EFS

8 października 2020

15 Października 2020Dzień Dziecka Utraconego w Lubinie Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji rodziców i rodzin, które utraciły swoje dzieci. 17.00 – Różaniec na „Starym Cmentarzu” przy Grobie Dzieci Nienarodzonych (Kwatera „A” po prawej stronie gł. […]
10 września 2020

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

W połowie października 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczyna realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Kolejna edycja tego przedsięwzięcia, dedykowana jest bezrobotnym mieszkańcom Lubina, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. […]