Rodzina 500 plus

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz pozostałe wymagane dokumenty dostępne są >>tutaj<< .

rodzina 500+

 PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”

Świadczenie wychowawcze

Komunikat

Kolejny okres zasiłkowy z Programu „Rodzina 500+” rozpocznie się 1 października 2017 r. i trwać będzie do 30 września 2018 r. W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

 

 

 

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o dochodach netto nieprzekraczających 800 zł na osobę bądź 1.200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. Jeśli wniosek został złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice otrzymali wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r. Pierwszy okres zasiłkowy rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i trwa do 30 września 2017r.

Wnioski można składać :

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie przy ul. Kilińskiego 25a:

  • pok. 145 – od godz. 9:30 do 15:00

  • pok. 141 – od godz. 9:30 do 15:00

Świadczenie są wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką w kasie MOPS.

Wnioski można pobrać w siedzibie MOPS lub ze strony internetowej www.mops.lubin.pl

Ważne!

Dochód osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko nie może przekroczyć:

  • 800 zł na osobę w rodzinie lub

  • 1200 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Składanie wniosków drogą elektroniczną – http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/.

mops