Rodzina 500 plus

 PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”

Komunikat

Kolejny okres świadczeniowy z Programu „Rodzina 500+” rozpocznie się 1 października 2018 r. i trwać będzie do 30 września 2019 r.

MOPS w Lubinie informuje, że od miesiąca lipca 2018 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na okres świadczeniowy 2018/2019 dotyczące:

– ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+

– ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego

– ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

– ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”

Wnioski można składać :

1. Od 1 lipca 2018 za pomocą e-wniosków (Empatia, PUE-ZUS, Bankowość Elektroniczna, ePUAP)

                                                                                      lub

2. Od 1 sierpnia 2018 osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie przy ul. Kilińskiego 25a:

  • pok. 145 – od godz. 8:00 do 15:00

  • pok. 144 – od godz. 9:00 do 16:00

3. Za pośrednictwem poczty na papierowym formularzu wniosku przesłanego na adres MOPS w Lubinie

Wnioski można pobrać w siedzibie MOPS lub ze strony internetowej www.mops.lubin.pl