19 października 2020

Projekty z EFS

8 października 2020

15 Października 2020Dzień Dziecka Utraconego w Lubinie Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji rodziców i rodzin, które utraciły swoje dzieci. 17.00 – Różaniec na „Starym Cmentarzu” przy Grobie Dzieci Nienarodzonych (Kwatera „A” po prawej stronie gł. […]
8 października 2020

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W DDP „SENIOR” NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W DDP „SENIOR” NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
10 września 2020

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

W połowie października 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczyna realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Kolejna edycja tego przedsięwzięcia, dedykowana jest bezrobotnym mieszkańcom Lubina, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. […]
3 września 2020

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W DDP „SENIOR” NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W DDP „SENIOR” NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020
31 sierpnia 2020

Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice, przypominamy o konieczności ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, ważnego przez cały okres obowiązywania umowy ze żłobkiem. Dzieci nie objęte ubezpieczeniem nie będą przyjmowane na grupę.