Kontakt

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
59-300 Lubin, ul.Kilińskiego 25a
tel. (76) 74-63-400, fax: 74-63-401
e-mail: mops@mops.lubin.pl

NIP: 692-11-39-411
REGON: 004041289


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Obsługa osób niesłyszących


Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Graczyk
e-mail: iodo@amt24.biz


Żłobek nr 2
59-300 Lubin, ul. Cedyńska 13
tel. (76) 746-83-64
e-mail: zlobek2@mops.lubin.pl


Żłobek nr 3
59-300 Lubin, ul. Orla 47a
tel. (76) 746-83-65
e-mail: zlobek3@mops.lubin.pl


Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Sienkiewicza 3
tel. (76) 746 83 61
e-mail: senior@mops.lubin.pl


Dom Opieki „Szarotka”
59-300 Lubin, ul. Sybiraków 13
tel. (76) 746-83-59, 746-83-60
e-mail: szarotka@mops.lubin.pl


Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny
59-300 Lubin, ul.Jastrzębia 1
tel. (76) 746 83 62
e-mail: oor@mops.lubin.pl


Sekcja Profilaktyki Uzależnień
59-300 Lubin, al. Niepodległości 31
tel. (76) 847 63 55
e-mail:  profilaktyka@mops.lubin.pl


Kontakt w sprawach osób bezdomnych

tel. 697-110-123

[/one_second]