Nabór do żłobków 2020/2021

Przypominamy, że nabór dzieci do żłobków (w tym do grupy żłobkowej przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym) na okres od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r. prowadzony jest w terminie od 15 do 30 kwietnia br. Wnioski będą przyjmowane od godz. 7.30 do godz.15.30. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u kierowników placówek bądź na stronie MOPS: www.mops.lubin.pl w zakładce Jednostki: Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3 i Ośrod. Opiekuńczo-Rehab./Grupa żłobkowa.