Plan działalności kulturalno – oświatowej, terapii zajęciowej, profilaktyki zdrowotnej i opieki pielęgniarskiej w ddp „senior” na miesiąc kwiecień 2018

Plan działalności kulturalno – oświatowej, terapii zajęciowej, profilaktyki zdrowotnej i opieki pielęgniarskiej w ddp „senior” na miesiąc kwiecień 2018