17.11.2017 – 7 Otwarty Przegląd Amatorskich Form Kabaretowych – Obora

17.11.2017 – 7 Otwarty Przegląd Amatorskich Form Kabaretowych – Obora