Helikon Sakshorn – czyli (na)dęta rodzina

Helikon Sakshorn – czyli (na)dęta rodzina

Taki właśnie tytuł miało kolejne spotkanie muzyczne dzieci z ośrodka wsparcia i grupy żłobkowej z muzykami z Lubuskiego Biura Koncertowego. Duże, błyszczące, dęte instrumenty muzyków wzbudzały spore zainteresowanie zgromadzonych dzieci. Donośny dźwięk i rytmiczne melodie, przeplatane wesołym komentarzem animatorki i muzyka jednocześnie, wyzwoliły w małych odbiorcach żywe, spontaniczne reakcje. (Na)dęta rodzina została nagrodzona gromkimi oklaskami.