Termin wydłużony – Ogłoszenie o naborze

Termin wydłużony – Ogłoszenie o naborze

Oferowana praca obejmuje świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dzieci podopiecznych MOPS

Ogłoszenie o naborze