Wznowienie działalności żłobków

Z dniem  6 maja 2020 r. działalność miejskich żłobków została wznowiona. Organizacja opieki nad dziećmi według wytycznych epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Procedura przyprowadzania dziecka do żłobka

Procedura bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii