AKCJA PROFILAKTYCZNA „Jestem Mistrzem”

Pracownicy Sekcji Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w listopadzie br. zorganizowali akcję profilaktyczną pn. „Jestem Mistrzem”. Działanie skierowano do uczniów szkół podstawowych.

Celem akcji było promowanie pozytywnych zachowań, tworzenie bezpiecznego klimatu szkoły oraz poszukiwanie alternatywnych sposobów przeciwdziałania uzależnieniom. Uczniowie przygotowywali fotografie, przedstawiające ich samych w czasie wykonywania ulubionego zajęcia/hobby/pasji. Zdjęcia wraz z podkreśleniem atutów danego zainteresowania zaprezentowane zostały podczas godzin wychowawczych. Nauczyciel zwracał uwagę na zalety płynące z posiadania i realizowania pasji każdego dziecka. Wskazywał również na korzyści wynikające z nieużywania substancji psychoaktywnych.

Następnie uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych pt. „Akrobatyka i sztuka ruchu, jako rozwój osobisty, profilaktyka uzależnień, alternatywne formy spędzania czasu wolnego” Fundacji Wspierania Kultury Ruchu  OCELOT.

Prowadząca warsztaty uświadamiała, w jaki sposób skutecznie wyznaczać i realizować cele. Zwracała również uwagę na to, jak odnajdywać w sobie talenty i jakie korzyści płyną z posiadania pasji/hobby. Dzieci słuchały z uwagą, część z nich również miała okazję ćwiczyć wraz ze stypendystami Ocelot Foundation. Warsztaty stanowiły ciekawą formę profilaktyki uzależnień.