Rodzina 500 plus

KOMUNIKAT O NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM W RZĄDOWYM PROGRAMIE „RODZINA 500+”

             Informujemy, że 1 czerwca 2021 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2021/2022, który trwać będzie od do 31 maja 2022 roku.

Terminy składania nowych wniosków:

 1. Od 1 lutego 2021 r. będziemy przyjmować wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) składane elektronicznie za pośrednictwem:
  – bankowości elektronicznej,
  – Portalu Informacyjno -Usługowego empa@tia lub
  – Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
 2. Od 1 kwietnia 2021 r. – będą przyjmowane wnioski tradycyjne (papierowe), które należy wrzucać do wyznaczonego pojemnika przy drzwiach wejściowych do Działu Świadczeń Rodzinnych (boczne wejście).

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na dochód rodziny –  na każde dziecko do ukończenia  18 roku życia, zamieszkujące  w Lubinie.

Wniosek o to świadczenie może złożyć:

 • rodzic, z którym dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu,
 • opiekun faktyczny dziecka lub
 • opiekun prawny dziecka.

Do 31 maja 2021 r. wypłacamy świadczenia, przyznane w okresie zasiłkowym 2019/2021.