Zawieszenie działalności

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 informujemy, że działalność Domu Dziennego Pobytu „Senior” zostaje zawieszona na okres od 16 marca 2020r do 24 maja 2020r.

Posiłki przygotowywane przez DDP na podstawie decyzji administracyjnej będą wydawane „na wynos” w godzinach od 13.00 do 14.30, we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Osoby objęte pomocą żywnościową z dowozem do miejsca zamieszkania otrzymają posiłek z dostawą „pod drzwi”.