UWAGA

UWAGA

 

Ze względu na stan epidemii, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, wprowadza się następujące środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID – 19.

Osoby, które chcą skorzystać z nieodpłatnej konsultacji indywidualnej z psychologiem lub terapeutą w siedzibie Sekcji Profilaktyki Uzależnień przy ulicy Niepodległości 31

ZOBOWIĄZANE  SĄ  DO  ZACHOWANIA  REŻIMU  SANITARNEGO tzn. wymagane jest: 

  • zakrycie twarzy maseczką lub przyłbicą,
  • dezynfekcja rąk po wejściu do budynku Sekcji,
  • zachowanie 2 m odstępu od terapeuty.

 

Ponadto prosimy o punktualność i zgłaszanie się o wyznaczonej godzinie, bez osób towarzyszących.

Nadal istnieje możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych lub przez SKYPE.

Wsparcie można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30.

Szczegółowe informacje, zapisy na wizytę oraz konsultacje
telefoniczne pod numerami telefonów:
76/847 63 55 lub 723 207 707.

 

 

INFORMACJA

 

INFORMUJEMY, ŻE OD CZERWCA 2020 r. WZNAWIAMY SPOTKANIA GRUP EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE

Ze względu na stan epidemii, wprowadza się następujące środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID – 19:

  • ogranicza się liczbę uczestników spotkań grupowych do 7 osób.
  • uczestnicy spotkań grup dla osób uzależnionych będą zapisywani (na wtorek lub piątek) przez pracowników MOPS – możliwy kontakt osobisty – pokój 217 lub telefoniczny – pod numerem 76 746 34 18.

 

W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby bez objawów infekcji (kaszel, katar, gorączka).

Ponadto uczestnicy korzystający ze spotkań grupowych zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego poprzez:

  • zakrycie twarzy maseczką lub przyłbicą,
  • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
  • zachowanie 2 m odstępu od uczestników spotkania i terapeuty.

 

Każdy uczestnik grupy świadomy ryzyka związanego z możliwością zakażenia, znając swój stan zdrowia, podejmuje indywidualną decyzję o chęci udziału w spotkaniach grupy. 

 

Ograniczenia dot. liczby uczestników spotkań grupowych obowiązują do odwołania.