Akcja Lato 2016

Lato z RCS-em i profilaktyką

Zakończyła się tegoroczna Akcja Lato organizowana przez Regionalne Centrum Sportu w Lubinie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Wakacyjna oferta zajęć sportowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży z naszego miasta stanowiła alternatywę spędzania czasu wolnego w zdrowy i bezpieczny sposób.

Pracownicy MOPS zorganizowali stoisko profilaktyczne gdzie przeprowadzali quizy, warsztaty, gry, zabawy i konkursy o tematyce uzależnień oraz zdrowego stylu życia, rozmawiali z uczestnikami Akcji o zagrożeniach, jakie można spotkać, szczególnie w okresie wakacyjnym oraz o problemach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Przeprowadzane quizy profilaktyczne zawierały pytania dotyczące stereotypów i mitów, na temat uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków czy dopalaczy. Młodzi ludzie byli wyraźnie zaskoczeni swoim wysokim poziomem wiedzy na ten temat. Wiele osób chciało porozmawiać z terapeutą nieco dłużej, by wzbogacić swoją wiedzę i podnieść umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych czy stresujących.

Wszyscy uczestnicy zabawy zostali nagrodzeni gadżetami tj. breloczki odblaskowe, piłeczki antystresowe, balony. Otrzymali również słodycze.

Oprócz quizów zorganizowano warsztaty z alko i narkogoglami, dystrybucję ulotek informacyjnych oraz naklejek o treściach profilaktycznych.  Działania promujące zdrowy styl życia wolny od używek były realizowane m. in. na kręgielni, podczas rodzinnego mitingu lekkoatletycznego, w czasie zajęć na ściance wspinaczkowej czy na turnieju tenisa.

lato1
lato2

Ciekawą propozycją dla najmłodszych był konkurs z kuponami. Zadaniem uczestników było dokończenie zdania lub wypisanie kilku propozycji bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, a biorący w nich udział zostali nagrodzeni.

Podczas wielu imprez sportowych dzieci, młodzież i dorośli mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa na drodze czy też gry Fair play. Pomocni w tym zakresie byli funkcjonariusze Policji, instruktorzy oraz zawodnicy lubińskich klubów sportowych.

lato3

Akcja Lato to cykl imprez sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez całe wakacje. Każdego roku w turniejach uczestniczy kilka tysięcy osób. Zajęcia sprzyjają odkrywaniu i rozwijaniu sportowych talentów, krzewieniu kultury fizycznej, promocji zdrowia oraz życia wolnego od używek.