Akcja LATO 2019. Podsumowanie.

Zajęcia sportowe wspierają rozwój dzieci i młodzieży. Mają one przede wszystkim pozytywny wpływ na cechy indywidualne czy rozwój zdolności. Trenujący nabywają nie tylko umiejętności związane z konkretną dyscypliną sportu, ale również podnoszą swoją ogólną sprawność umysłową
i fizyczną. Dzięki możliwości uprawiania sportu, stają się pewniejsi siebie, zyskują samokontrolę, wytrwałość oraz uczą się samodzielności. To coś więcej niż dobrze zagospodarowany czas wolny. Dzieci i młodzież, uprawiając sport, instynktownie chronią siebie przed wieloma problemami społecznymi i psychicznymi.

Tegoroczna Akcja Lato zorganizowana przez Regionalne Centrum Sportowe, w partnerstwie
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, umożliwiła dzieciom i młodzieży udział w 28 wydarzeniach i konkurencjach sportowych. Była też okazją do nauki poszczególnych dyscyplin, pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Obecność terapeutek podczas Akcji cieszyła uczestników. Prowadzony warsztat z alko
i narkogoglami niezmiennie zaskakiwał i wzbudzał refleksje nt. niebezpieczeństw sięgania po środki odurzające. Natomiast karty pracy indywidualnej, częściej wypełniane przez młodszych uczestników,  zachęcały do wglądu w siebie:  zwiększały świadomość mocnych stron i ich przydatności w życiu codziennym. Dodatkowo quiz profilaktyczny, czyli specjalnie opracowane kupony promujące wakacje bez alkoholu i innych narkotyków, wzbogaciły ofertę stoiska Sekcji Profilaktyki Uzależnień. Wszyscy aktywnie uczestniczący w przygotowanych atrakcjach, zostali nagrodzeni słodkością i gadżetem profilaktycznym.

Stoisko terapeutyczne zaopatrzone było również w ulotki edukacyjne na temat szkodliwości alkoholu (z naciskiem na niebezpieczeństwa wynikające z sięgania po napoje alkoholowe nad wodą) i innych narkotyków, współuzależnienia, przemocy w rodzinie oraz informacyjne – z treściami wskazującymi miejsca, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie.