Akcja profilaktyczna „Jestem Mistrzem”

W jaki sposób stawiać sobie cele? Jak je realizować? Jak odnajdywać w sobie talenty i umiejętności, dzięki którym łatwiej będzie przeciwstawić się zagrożeniom współczesnego świata (głównie uzależnieniom)?

Odpowiedzi na te pytania uczniowie lubińskich szkół podstawowych mogli uzyskać podczas udziału w akcji profilaktycznej „Jestem mistrzem”. Działanie realizowane było na przełomie listopada i grudnia 2016 r. Wszystkie szkoły podstawowe chętnie zgłosiły swój udział.

Zadaniem uczniów było przygotowanie fotografii, przedstawiającej ich samych
w czasie wykonywania ulubionego zajęcia/hobby/pasji, a następnie podczas lekcji wychowawczej zaprezentowanie zdjęcia wraz z podkreśleniem atutów danego zainteresowania. Nauczyciel zwracał uwagę na zalety płynące z posiadania i realizowania pasji każdego dziecka. Wskazywał również na korzyści wynikające z nieużywania substancji psychoaktywnych. Fotografie zostały wystawione w miejscu dostępnym dla innych uczniów (klasa szkolna/korytarz szkolny).

1

Klasy, które przygotowały fotografie,  wzięły udział w warsztacie pt. „Akrobatyka  i sztuka ruchu, jako rozwój osobisty, profilaktyka uzależnień, alternatywna forma spędzania czasu wolnego” realizowanym przez Fundację Wspierania Kultury Ruchu  OCELOT.

Celem warsztatu było ukazanie uczestnikom ich możliwości pracy z ciałem, redukcja stresu i napięcia uczestników przez świadomy wybór różnych form aktywności ruchowej, będącej  alternatywną formą spędzania czasu wolnego wobec substancji psychoaktywnych – alkoholu i innych narkotyków.

2

Warsztaty prowadziła coach, reżyser spektakli sztuki ruchu Teatru Ocelot – Beata Zając oraz trenerzy i stypendyści Ocelot Foundation. Dzięki temu uczniowie lubińskich szkół mogli zobaczyć swoich rówieśników, którzy poprzez ciężką pracę rozwijają talent i odnoszą sukcesy, również międzynarodowe.

3

Prowadząca warsztaty uświadamiała, w jaki sposób stawiać sobie cele i jak  je osiągać. Zwracała również uwagę na to, jak odnajdywać w sobie talenty i jakie korzyści płyną z posiadania pasji/hobby. Dzieci słuchały z uwagą, część z nich również miała okazję ćwiczyć wraz ze stypendystami Ocelot Foundation. Warsztaty stanowiły ciekawą formę profilaktyki uzależnień.

4

Celem akcji profilaktycznej „Jestem Mistrzem: było:

– promowanie pozytywnych zachowań;

– tworzenie bezpiecznego klimatu szkoły;

– poszukiwanie alternatywnych sposobów przeciwdziałania uzależnieniom.