Aktywizacja społeczno – zawodowa

logo

W połowie czerwca br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację, programu prac społecznie użytecznych.

Działanie skierowane jest do bezrobotnych mieszkańców naszego miasta, korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy wykonują pracę w MOPS i jego jednostkach w wymiarze 10 godzin tygodniowo, za co otrzymują wynagrodzenie – zgodne z przepisami prawa. Program zakończy się w połowie października br.

W tym czasie planuje się zorganizowanie Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który łączy prace społecznie użyteczne z aktywizacją społeczną (zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem).

PAI potrwa 2 miesiące, a uczestnicy będą realizowali tygodniowo 10 godzin nieodpłatnych warsztatów i 10 godzin pracy, za co otrzymają wynagrodzenie.

Rekrutacja do Programu rozpocznie się we wrześniu br. Wszystkie osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, które chciałyby poprawić swoją sytuację bytową, zapraszamy do uzyskania szczegółowych informacji.

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem 76 746 34 18 lub osobiście w siedzibie MOPS, pokój 217.