ANTYmina podczas Zrywu Wolnych Serc

ANTYmina podczas Zrywu Wolnych Serc

Terapeutki Sekcji Profilaktyki Uzależnień, pierwszego czerwca br., miały okazję uczestniczyć  w ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Zryw Wolnych Serc”, zorganizowanej przez policjantów
z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. W hali sportowej w Lubinie odbyło się spotkanie z realizatorami projektu „ANTYmina”. Mityng, z elementami koncertu, wywarł na młodzieży ogromne wrażenie.

1

Do akcji zostali zaproszeni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dodatkową atrakcją dla młodzieży był ogłoszony wcześniej konkurs na najciekawszy transparent profilaktyczny. Młodzi mieli okazję zaprezentować własne prace podczas „Zrywu Wolnych Serc”. Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele Policji, tut. Ośrodka i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przyznało I i II miejsce dla Gimnazjum nr 5 , natomiast III dla I Liceum Ogólnokształcącego.

Wielu młodych ludzi, nie boi się eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi, jest skłonna spróbować tego, co oferuje starszy kolega, czy koleżanka tylko po to, żeby zaimponować grupie rówieśniczej. Zdarza się również, że zagubiony nastolatek rezygnuje z wartości takich jak: miłość, szacunek, moralność – konsekwencją czego może być brak poczucia sensu życia, realizacji siebie czy depresja. Celem podjętych w projekcie działań było przede wszystkim dostarczenie uczniom odpowiedniej wiedzy na temat zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych, uwrażliwienie ich na skalę zjawiska w atrakcyjny i interesujący sposób.

2

Działanie odbyło się w ramach programu „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”, a symbolem odróżniającym „Zryw Wolnych Serc” od innych przedsięwzięć było wykonanie przez wszystkich zgromadzonych gestu bicia serca.