27 kwietnia 2023

MOPS – DOM DZIENNEGO POBYTU SENIOR W LUBINIE ŚWIADCZY POMOC W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2023”

osobom w wieku 65 lat i więcej, którzy są mieszkańcami miasta Lubina,  mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie […]
27 kwietnia 2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok

ZAPEWNIENIE USŁUGI WSPARCIA SENIOROM W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ wsparcie społeczne (np. w czynnościach dnia codziennego) ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIAW MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSÓB STARSZYCH „Opieka […]
27 kwietnia 2023

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”
NA 2023 ROK.

Gmina Miejska Lubin przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, finansowanego ze środków z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Gminy.Rada Miejska na sesji 4 kwietnia […]
21 kwietnia 2023

Nabór wolontariuszy do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie jako realizator Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 2023, zaprasza  wolontariuszy, do wspólnego pomagania najstarszym mieszkańcom miasta Lubina. Program dotyczy zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, […]
7 kwietnia 2023
Marzec w skrócie

Marzec w skrócie

08 marca z okazji „Dnia Kobiet” w placówce odbyło się spotkanie integracyjne. Panowie hojnie obdarowali seniorki życzeniami, kwiatami, a nawet  własnoręcznie wykonaną biżuterią. Program artystyczny został przygotowany przez  członków zespołu teatralnego „Pozytywni” oraz „Hosadyna od Lubina”. […]
4 kwietnia 2023
logo

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, W DDP „SENIOR” NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2023

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, W DDP „SENIOR” NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2023