8 maja 2023

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE

Kwiecień br. obfitował w liczne działania profilaktyczne, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. Rozpoczęły się Warsztaty Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych, prowadzone przez terapeutę Sekcji Profilaktyki Uzależnień. W cyklu ośmiu spotkań uczestniczą rodzice, którzy chcą zgłębić […]