27 sierpnia 2021

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Od 1 września 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczyna realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Kolejna edycja tego przedsięwzięcia, dedykowana jest bezrobotnym mieszkańcom Lubina, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. Celem […]
25 sierpnia 2021

Zapraszamy na wycieczkę

19 sierpnia 2021

Seniorski szlak

11 sierpnia 2021 r.  w Domu Dziennego Pobytu  „SENIOR” w Lubinie odbyłosię spotkanie z cyklu „Seniorski szlak”, w którym uczestniczyli członkowie różnych organizacji, stowarzyszeń kombatanckich i seniorskich. Byli to przedstawiciele Związku Sybiraków, Inwalidów Wojennych, Kresowian, Kombatantów […]
18 sierpnia 2021

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA GRUPOWE

Od 6 września br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej będą kontynuowane zajęcia grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Spotkania będą się odbywały  w każdy poniedziałek, w godzinach popołudniowych, począwszy od września br., w pok. […]
12 sierpnia 2021

Plon niesiemy, plon

04 sierpnia br. w Centrum Grillowym „Ranczo” z inicjatywy MOPS – Domu Dziennego Pobytu „Senior” oraz Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek”, odbyło się spotkanie pn. „Święto chleba”. Zgodnie z tradycją  bochenki pobłogosławił ks. Łukasz Świerniak z Parafii […]
31 lipca 2021

INFORMACJA NA TEMAT PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie- Dom Dziennego Pobytu „Senior” realizuje rządowy program pn. „Wspieraj Seniora” skierowany do mieszkańców powyżej 70 r.ż., którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem […]