„Bezpieczna Rodzina” 2019

„Bezpieczna Rodzina” to  kolejny projekt profilaktyczno-edukacyjny proponowany przez pracowników Sekcji Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Przedsięwzięcie, skierowane na uczniów szkół średnich naszego miasta, realizowane jest od trzech lat, a jego celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych. Dodatkowo udostępniane są informacje o formach i możliwościach uzyskania pomocy w obszarze szeroko pojętej profilaktyki.

W każdej edycji projekt zakłada udział młodzieży w dwóch rodzajach działań. Pierwsze – spotkanie z terapeutą SPU, gdzie przekazywane są podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, w tym w rodzinie z problemem uzależnienia. Udzielane są również wskazówki, jak bezpiecznie radzić sobie w sytuacjach zagrożenia oraz jak się go ustrzec w przyszłości.

Druga część dot. uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Pod okiem instruktora Krav Magi (praktyczny system walki i samoobrony) młodzież uczy się, jak chronić siebie i osoby bliskie przed agresją i przemocą oraz jak sobie radzić w przypadku zaistnienia takich sytuacji.

W roku 2019 w projekcie ,,Bezpieczna rodzina” wzięli udział uczniowie następujących szkół: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej, Teb Edukacja oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.