Bezpieczne Wakacje 2017

W 2017 roku MOPS – zorganizował wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – w formie dwóch kolonii w nadmorskich miejscowościach.

Pierwszy turnus w Mrzeżynie obejmuje okres od 5 lipca 2017 r. do 18 lipca 2017r. Kolonia została przewidziana dla 47 młodych mieszkańców Lubina. Organizator wypoczynku zapewnia m.in. program rekreacyjno – sportowy, terapeutyczny w zakresie problematyki uzależnień, przemocy w rodzinie, kształtowania umiejętności społecznych i związane z tym zajęcia socjoterapeutyczne. Zaplanowane zostały także gry, zabawy, konkursy, spędzanie czasu na plaży. Nad właściwą realizacją przebiegu kolonii nadzór prowadzić będzie przygotowana kadra pedagogiczna i terapeutyczna a także medyczna i ratowników WOPR podczas pobytu dzieci na plaży i kąpieli w morzu.

Drugi wyjazd we współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu został zaplanowany do miejscowości Pustkowo (gmina Rewal) w okresie od 20 lipca 2017r. do 2 sierpnia 2017r. W kolonii weźmie udział 10 dzieci.

Kwalifikację uczestników przeprowadzali pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pedagodzy szkół uwzględniając ich sytuację rodzinną oraz zasadność udzielenia wsparcia w tym zakresie. Udział dzieci w wypoczynku pozwoli atrakcyjnie spędzić im czas wolny od nauki, nawiązać relacje interpersonalne oraz zdobyć nowe doświadczenia.