Bieg Papieski 2019

Bieg Papieski to wyjątkowa okazja do tego, aby spędzić ten dzień z najbliższymi. Aktywność fizyczna i wspólne kibicowanie nie tylko integruje, ale również pozwala przeżyć wspaniałe emocje: dumę, ekscytację, radość i zadowolenie. Profilaktyka uzależnień doskonale wpisuje się w całokształt zorganizowanej imprezy.

Stoisko Sekcji Profilaktyki Uzależnień, podobnie jak w ubiegłych latach, zachęcało do podejścia i wzięcia udziału w przygotowanych atrakcjach. Wszystkie dzieci, zarówno te młodsze jak i starsze, miały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy m.in. z zakresu szkodliwości substancji psychoaktywnych, mogły podzielić się własnymi sposobami na zagospodarowanie czasu wolnego oraz opowiedzieć o swoich zainteresowaniach. Uczestnicy byli nagradzani gadżetami profilaktycznymi: kolorową, sylikonową opaską z nadrukiem „Moje życie wolne od używek”; ciekawą zawieszką odblaskową czy piłeczką antystresową. Dodatkowo mali biegacze zostali zaopatrzeni w broszury, które pozwolą im poszerzyć wiedzę o sobie i wzmocnić poczucie własnej wartości, a także radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.  Natomiast rodzice i opiekunowie otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące m.in. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.