17 stycznia 2017

Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2010 Od 1 stycznia 2017r. kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej wynosi: 1.268 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej; 1.028 zł – w przypadku osoby w rodzinie. Realizatorami programu […]
16 stycznia 2017

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

17 listopada 2016 r. w DO ,,Szarotka” odbyło się spotkanie integracyjne z wolontariuszami. Była to okazja do tego, aby podziękować wszystkim przyjaciołom naszego Domu w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Wolontariusze zostali nagrodzeni za […]
16 stycznia 2017

Święto Niepodległości

11 listopada w naszym Domu odbyło się spotkanie z okazji Święta Niepodległości. Gościliśmy salezjanina ks. Mariusza Jeżewicza wraz z zespołem muzycznym z Liceum Salezjańskiego w Lubinie. Przy akompaniamencie gitary odśpiewano najbardziej znane utwory patriotyczne min ,,Bogurodzicę”, […]
16 stycznia 2017

Pielgrzymka do Krzeszowa

3 września 2016 roku odbyła się pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Sanktuarium Maryjnego w Krzeszowie. Tegorocznym hasłem pielgrzymki były słowa ,,Maryja uczy nas jak być miłosiernym”. Wśród uczestników wspólnej modlitwy nie zabrakło mieszkańców Domu Opieki ,,Szarotka” w […]
16 stycznia 2017

Festiwal Piosenki Miłosnej w Szarotce

16 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie integracyjne pt. ,,Festiwal Piosenki Miłosnej w Szarotce”. Przedstawiciele dziesięciu placówek pomocy społecznej zaprezentowali utwory o tematyce miłosnej. Wszyscy jednogłośnie zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami. Goście obejrzeli występy teatralno-muzyczne […]
16 stycznia 2017

Piątkowe spotkania z wolontariuszami

W każdy piątek nasi podopieczni odwiedzani są przez wolontariuszy z lubińskich szkół. Spotkania mają na celu integrację mieszkańców ze środowiskiem lokalnym. Wolontariusze czytają książki, rozwiązują krzyżówki, organizują zajęcia plastyczne, przedstawienia okazjonalne oraz spędzają czas na rozmowach, […]