Ciąża bez alkoholu

W ramach ogólnopolskiej Kampanii „Ciąża bez alkoholu”, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) od 2007 r. prowadzi działania edukacyjne, związane z upowszechnianiem wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu, wynikających z picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży. Kampania realizowana jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, jako partner kampanii, po raz kolejny przyłącza się do działań, poprzez dystrybucję materiałów informacyjno – edukacyjnych.

Ulotki profilaktyczne i plakaty pokazujące, czym jest FASD (Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu) oraz FTS (Płodowy Zespół Tytoniowy) trafią m.in. do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, do poradni ginekologicznych, a także do innych miejsc użyteczności publicznej.

Główny przekaz kampanii to informacja, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu czy nikotyny w ciąży, a każda ilość wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu. Kampania zachęca kobiety do zachowania całkowitej abstynencji w okresie ciąży.