Dźwięki zaklęte w struny

W dniu 13 listopada 2017 r. zapraszamy dzieci z grupy żłobkowej i ośrodka wsparcia na koncert z cyklu „W krainie muzyki”. Tym razem muzycy i animatorzy z Lubuskiego Biura Koncertowego przygotowali spotkanie pt. „Dźwięki zaklęte w struny. Cymbały i ukulele”.
Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubin w ramach realizowanego przez Fundację TUBA zadania publicznego.