INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2021r. zaprzestaje swoją działalność:

1. Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny przy ul. Jastrzębiej 1 –ośrodek wsparcia.

Od 1 maja 2021r. specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie realizował OO-R „Promyk Słońca” przy  ul. Kukuczki 39 w Lubinie, utworzony przez organizację pozarządową, której Gmina Miejska Lubin zleciła prowadzenie ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży.

2. Dom Opieki „Szarotka” przy ul. Sybiraków 13.

Od 1 maja 2021r. zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle somatycznie chorym oraz osobom niepełnosprawnym fizycznie będzie realizował Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” przy ul. Kukuczki  39 w Lubinie, utworzony przez organizację pozarządową, której Gmina Miejska Lubin zleciła prowadzenie dps.

Wszelkie formalności związane z ubieganiem się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych bądź o skierowanie  i  umieszczenie w  dps nadal załatwia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 25A w Lubinie.