INFORMACJA

Z dniem 30 kwietnia 2021r. Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny przy ul. Jastrzębiej 1 zaprzestaje świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Od 1 maja 2021r. zadanie to będzie realizował OO-R „Promyk Słońca” przy ul. Kukuczki 39 w Lubinie, utworzony przez organizację pozarządową, której Gmina Miejska Lubin zleciła prowadzenie ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Wszelkie formalności związane z ubieganiem się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (wniosek, ustalenie sytuacji rodziny, wydanie decyzji administracyjnej) nadal załatwia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 25A w Lubinie.