INFORMACJA

Z dniem 30 kwietnia 2021r. Dom Opieki „Szarotka” przy ul. Sybiraków 13 zaprzestaje swoją działalność.

Od 1 maja 2021r. zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle somatycznie chorym oraz osobom niepełnosprawnym fizycznie, będzie realizował Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” przy ul. Kukuczki 39 w Lubinie, utworzony przez organizację pozarządową, której Gmina Miejska Lubin zleciła prowadzenie dps.

Wszelkie formalności związane z ubieganiem się o skierowanie i umieszczenie w powyższym Domu (wniosek, ustalenie sytuacji rodziny, opinia lekarska, wydanie decyzji administracyjnej) nadal załatwia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 25A w Lubinie.