Informacja dla rodziców dzieci wstępnie przyjętych do grupy żłobkowej

Informacja dla rodziców dzieci wstępnie przyjętych do grupy żłobkowej

Zapraszamy rodziców dzieci wstępnie przyjętych do grupy żłobkowej na rok 2017/2018 na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 w  Sali Rehabilitacyjnej nr 7 (na parterze).
Przypominamy, że warunkiem przyjęcia dziecka jest dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i podpisanie Umowy do 30 czerwca 2017 r.