INFORMACJA NA TEMAT PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”

INFORMACJA NA TEMAT PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie- Dom Dziennego Pobytu „Senior” realizuje rządowy program pn. „Wspieraj Seniora” skierowany do mieszkańców powyżej 70 r.ż., którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zachorowania na  COVID-19.

Wsparcie przeznaczone jest w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z ważnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. przebywają w kwarantannie, w izolacji domowej, zamieszkują w znacznej odległości od naszego miasta). Rozpoznanie potrzeb oraz ocena zasadności udzielenia wsparcia należy w każdym przypadku do decyzji Ośrodka.

Pomoc polega głównie na zrobieniu oraz dostarczeniu zakupów artykułów  podstawowej potrzeby tj. artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków. Usługa jest bezpłatna, natomiast Senior pokrywa koszty zakupionych na jego rzecz produktów.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej.

O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod numer ogólnopolskiej infolinii 22 505-11-11. Nasi pracownicy skontaktują się ze zgłaszającym, zweryfikują zasadność pomocy, ustalą potrzeby i udzielą wsparcia. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej wspierajseniora.pl .

Seniorzy mogą również kontaktować się telefonicznie z DDP „Senior”
pod nr tel. 76 746 83 61 lub 782 704 400.

Do programu mogą zgłaszać się wolontariusze chcący pomagać seniorom w potrzebie.
Dlatego zapraszamy ich do współpracy i czekamy na zgłoszenia.

Rejestracji można dokonać na stronie wspierajseniora.pl lub telefonicznie
(dzwoniąc na infolinię lub do DDP „ Senior”).

Klauzula RODO

Procedura bezpieczeństwa