Informacja o świadczeniu pielęgnacyjnym i wspierającym

Informacja o świadczeniu pielęgnacyjnym i wspierającym

Ustawa o świadczeniu wspierającym – materiał informacyjny dla gminnych organów właściwych o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym.
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:
– wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego
– bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia, zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
– likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego

Pełna informacja