Informacje o grupach

INFORMACJA

Spotkania  grupy  psychoedukacyjnej  dla  osób  doświadczających  przemocy
w  rodzinie nie będą  odbywały  się w  okresie od 28 czerwca do 30 sierpnia br. (przerwa wakacyjna)


W  dniach  6  i  9 lipca br. (wtorek i piątek) nie  odbędą  się  spotkania
grupy  edukacyjno-motywacyjnej dla  osób  uzależnionych.


W dniach od 5 do 16 lipca br. rejestracja do radcy prawnego
w sprawach dot. uzależnień, przemocy w rodzinie, będzie się odbywała w siedzibie MOPS,
w pokoju 217 lub 109.

WSZELKIE  INFORMACJE  UDZIELANE  SĄ  W  POKOJU  217