Jak poradzić sobie w sytuacji kryzysu psychicznego?

Jak poradzić sobie w sytuacji kryzysu psychicznego?

Kryzys pojawia się jako reakcja na trudną, nieoczekiwaną sytuację, z którą człowiek nie potrafi sobie poradzić. Jest to moment dezorganizacji i zamieszania. Często okazuje się wówczas, że znane nam sposoby rozwiązywania problemów nie działają. Pojawia się pytanie, co robić?

Większość sytuacji kryzysowych jest ograniczona czasowo. Jeśli jednak nie poradzimy sobie z daną, konkretną trudnością lub co gorsza będziemy udawać, że nic się nie dzieje, to kryzys może przekształcić się w serię nawracających problemów.

W sytuacji kryzysu ciężko jest samemu znaleźć rozwiązanie. Z pomocą przychodzą specjaliści, którzy zawodowo zajmują się pomaganiem. Głównym celem wsparcia jest zmobilizowanie własnych  zasobów człowieka  w problemowej, stresującej sytuacji. Rolą specjalisty jest pomoc osobie potrzebującej w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i poczucia wpływu na swoje życie, a także nauka korzystania ze wsparcia osób bliskich czy instytucji.

Z takiej formy pomocy skorzystać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie. W ramach profilaktyki, psychoedukacji i terapii proponowane są następujące formy działalności:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

profilaktyka i konsultacje w obszarze:

 • uzależnień,
 • współuzależnienia i DDA
 • przemocy w rodzinie
 • problemów wychowawczych  i małżeńskich

Spotkania indywidualne odbywają się przy Al. Niepodległości 31.

ZAJĘCIA GRUPOWE:

 • grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi:

wtorek, godzina 15:50-17:50,
piątek, godzina 16:00-18:00,

 • grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych:

środa, godzina 16:30-18:30

 • grupa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – zajęcia odbywać się będą po zebraniu się grupy. Osoby chętne do udziału mogą zapisywać się pod nr telefonu
  (76) 847 63 55 lub 723 207 707.

Zajęcia grupowe odbywają się w siedzibie MOPS, przy ul. Kilińskiego 25a, pok. 102
Nabór do grup trwa przez cały rok.

PORADY PRAWNE:

 • dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA oraz z kręgu przemocy w rodzinie
  (po uprzedniej konsultacji u specjalisty przy Al. Niepodległości 31) – czwartek,
  w godzinach 13:30-15:30.

Oferta Sekcji Profilaktyki Uzależnień jest bezpłatna, dobrowolna, skierowana do zainteresowanych mieszkańców Lubina.

Kontakt:

Sekcja Profilaktyki Uzależnień mieści się przy Al. Niepodległości 31
(boczne wejście od strony ul. Kilińskiego),
e-mail: profilaktyka@mops.lubin.pl,
tel. 76 847 63 55 oraz 72 320 77 07.