KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, PROGRAMU „RODZINA 500+”

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, PROGRAMU „RODZINA 500+”

Osoby, które w ubiegłym roku złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze –  nabyły prawo do tego świadczenia do 31 maja 2021 r. W związku z powyższym aktualnie, tj. od 1 lipca 2020 r. nie należy składać wniosków o wypłatę tego świadczenia.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy  będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. (drogą elektroniczną),

  • od 1 kwietnia 2021 r. (w formie papierowej).