Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

  1. Wykształcenie

1)  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

2)  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

Doświadczenie w pracy z rodziną w środowisku  będzie dodatkowym atutem.

Zakres wykonywanych zadań:

Określono w art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(j.t.  Dz.U. z 2016 r. poz. 575)

Zatrudnienie – umowa  zlecenia

Miejsce wykonywania usługi  : teren miasta Lubina

Oferty należy składać na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
ul. Kilińskiego 25a, pok 127 (sekretariat) lub na adres e-mail: mops@mops.lubin.pl