MOPS – DOM DZIENNEGO POBYTU SENIOR W LUBINIE ŚWIADCZY POMOC W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2023”

MOPS – DOM DZIENNEGO POBYTU SENIOR W LUBINIE ŚWIADCZY POMOC W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2023”

osobom w wieku 65 lat i więcej, którzy są mieszkańcami miasta Lubina,  mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

POMOC OBEJMUJE:

  • zakup artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków oraz dostarczenie ich do miejsca zamieszkania,
  • zakup oraz dostarczenie ciepłych posiłków (koszt zakupionych posiłków pokrywa Senior),
  • pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania Seniora,
  • pomoc w dotarciu na wizytę lekarską, szczepienie lub badania laboratoryjno – diagnostyczne, w tym – w razie takiej konieczności – asystowanie podczas wizyty,
  • pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych, w tym – w razie takiej konieczności – dowiezienie do urzędu,
  • informowanie o możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego
    oraz usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS,
  • towarzyszenie podczas spaceru czy przy wyprowadzaniu psa,
  • zakup i obsługę opasek bezpieczeństwa, pełniących formę całodobowej opieki telemedycznej.

KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

MOPS – DOM DZIENNEGO POBYTU „SENIOR”, ul. Sienkiewicza 3, 59 – 300 Lubin,
tel. 76/746 83 61, 782 704 400,
od poniedziałku do piątku,  w godz. od 8.00 do 16.00
adres e-mail: senior@mops.lubin.pl

Infolinia: 22 505 11 11