Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
ogłasza nabór wniosków w ramach
Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w imieniu Gminy Miejskiej Lubin będzie aplikował o pozyskanie środków na kontynuację Programu dla mieszkańców miasta.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przedsięwzięcia tj. niepełnosprawni, wymagający wsparcia oraz kandydaci na asystentów, spełniający wymogi Programu, proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 25a, pok. 105a, tel. 76 746 34 10 – w terminie do 1 września 2023r.