Nabór wolontariuszy do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 2023

Nabór wolontariuszy do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie jako realizator Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 2023, zaprasza  wolontariuszy, do wspólnego pomagania najstarszym mieszkańcom miasta Lubina.

Program dotyczy zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej pomocy.

Jeśli masz trochę wolnego czasu i chcesz podarować go innym, czujesz potrzebę pomocy osamotnionym osobom starszym, masz potrzebę pomagania innym i pragniesz czuć się potrzebnym.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Zakres czynności, w których wolontariusze mogą wspomagać seniorów:

 1. zakup artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów  spożywczych, środków higieny osobistej, leków oraz dostarczenie ich do miejsca pobytu seniora,
 2. zakup oraz dostarczenie ciepłych posiłków (koszt zakupionych posiłków pokrywa senior),
 3. pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora,
 4. pomoc w dotarciu na wizytę lekarską, szczepienie lub badania laboratoryjno-diagnostyczne, w tym – w razie takiej konieczności – asystowanie podczas wizyty,
 5. pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych, w tym – w razie takiej konieczności – dowiezienie do urzędu,
 6. informowanie o możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego oraz usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS,
 7. w miarę możliwości Wolontariusza, towarzyszenie np. podczas spaceru
  czy przy wyprowadzeniu psa.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • osobiście w Domu Dziennego Pobytu „Senior” Lubin ul. Sienkiewicza 3 w dni robocze
  w godzinach od 08.00 do 15.30 oraz w soboty w godzinach od 13.00 do 16.00;
 • telefonicznie pod numerem – 76 746 83 61, 782 704 400
 • mailowo: senior@mops.lubin.pl