Nowe kwoty kryteriów dochodowych i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Informujemy, że od 1 stycznia 2022r. obowiązują nowe kwoty kryteriów dochodowych i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 • kryteria dochodowe:
  – dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
  – dla osoby w rodzinie – 600 zł;
 • kwota świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, m.in.:
  – maksymalna kwota zasiłku stałego – 719 zł;
 • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 345 zł.

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego oraz kwota zasiłku rodzinnego pozostaje na tym samym poziomie i wynosi:

 • kryterium ogólne – 674 zł,
 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł,
 • kryterium do zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka – 1.922 zł,
 • zasiłek rodzinny:
  – dla dziecka do 5 r.ż. – 95 zł,
  – dla dziecka od 5 do 18 r. ż. – 124 zł,
  – dla dziecka pow. 18 r. ż. – 135 zł.

Nie zmieniły się także kwoty:
– zasiłku pielęgnacyjnego – 215,84 zł,
– zasiłku dla opiekuna – 620 zł,
– specjalnego zasiłku opiekuńczego – 620 zł.

Pełny tekst zmian: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1296).