Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie informuje, że w dniu 24 marca br. o godz. 14:00 na cmentarzu Komunalnym w Lubinie, przy ulicy Cmentarnej 2, odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych. Kondukt pogrzebowy przejdzie od głównej bramy cmentarza do grobu Dzieci Martwo urodzonych, gdzie zostanie złożona urna z prochami.

Zbiorowa mogiła dzieci utraconych znajduje się w kwaterze „A” cmentarza, po prawej stronie głównej alejki.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy rodziców i rodziny boleśnie doświadczone utratą dziecka.

Beata Lejczak-Wawrynowicz

Dyrektor MOPS w Lubinie