Okres zasiłkowy 2018/2019

Informacja o stanie przygotowań do przyjmowania wniosków
na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Od 1 sierpnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie można składać wnioski na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia z programu „Dobry Start” w formie tradycyjnej (papierowej).

Wnioski te przyjmowane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych w:

  • pok. 144 – od godz. 9:00 do 16:00 (4 stanowiska)
  •  pok. 145 – od godz. 8:00 do 15:00 (3 stanowiska)

Wnioski można pobrać w siedzibie MOPS lub ze strony internetowej www.mops.lubin.pl

Dotychczas, od 1 lipca br. na nowy okres zasiłkowy drogą internetową (za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia) do tut. Ośrodka wpłynęło:

  •  2478 wniosków na świadczenie „Dobry Start” (300+),
  •  780 wniosków na świadczenie wychowawcze (500+),
  •  10 wniosków na świadczenia rodzinne,
  •  2 wnioski na fundusz alimentacyjny.

Spośród nich:

  •  rozpatrzono 996 wniosków o świadczenie „Dobry Start” i wypłacono 874 świadczenia,
  •  wydano 487 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego.

W celu uniknięcia kolejek zachęcamy do składania wniosków online.

Lubin, dnia 31 lipca 2018 r.