Opowieści kresowe – „Tradycje bożonarodzeniowe”

Opowieści kresowe – „Tradycje bożonarodzeniowe”

Opowieści kresowe - Tradycje bożonarodzeniowe

10 grudnia odbyło się spotkanie pn. „Opowieści Kresowe – tradycje bożonarodzeniowe”.
Nie zabrakło ciekawych, pełnych nostalgii wspomnień o świątecznych obrzędach i potrawach.
Przy dźwiękach kolęd podzieliliśmy się opłatkiem i wspólnie zasiedliśmy do uroczystego stołu.
Był to ostatni punkt projektu „Seniorski Szlak” finansowanego przez Gminę Miejską Lubin.

10 grudnia DDP „Senior” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Seniorów Trzeci Wiek” zorganizował spotkanie  pn. „Opowieści Kresowe – tradycje bożonarodzeniowe”. Nie zabrakło ciekawych, pełnych nostalgii wspomnień o świątecznych obrzędach i potrawach. Przy dźwiękach kolęd uczestnicy podzielili się opłatkiem  i wspólnie zasiedli do uroczystego stołu. Był to ostatni punkt projektu „Seniorski Szlak” finansowanego przez Gminę Miejską Lubin