Pielgrzymka do Krzeszowa

3 września 2016 roku odbyła się pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Sanktuarium Maryjnego w Krzeszowie. Tegorocznym hasłem pielgrzymki były słowa ,,Maryja uczy nas jak być miłosiernym”. Wśród uczestników wspólnej modlitwy nie zabrakło mieszkańców Domu Opieki ,,Szarotka” w Lubinie wraz z opiekunami. W programie uroczystości znalazły się również występy zespołów muzycznych oraz diecezjalnej młodzieży. Spotkaniu towarzyszy nastrój skupienia i modlitwy.