Piknik Niepodległościowy z profilaktyką w tle

Piknik Niepodległościowy z profilaktyką w tle

W  rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, tradycyjnie – jak co roku, w Lubinie odbył się Piknik o charakterze rodzinno – profilaktycznym. Wydarzenie, zorganizowane przez Regionalne Centrum Sportowe we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przyciąga tłumy mieszkańców. To wielkie święto, jest doskonałą okazją zarówno do wzbogacenia wiedzy historycznej – zwłaszcza wśród najmłodszych, ale również do krzewienia wartości patriotyzmu, pokoju i szeroko rozumianej wolności. Jest dobrym momentem do zachęcania mieszkańców, aby spędzali czas wspólnie z rodziną, przyjaciółmi, ale także budowali i wzmacniali więzi międzypokoleniowe.

Pojęcie wolności, w dzisiejszej burzliwej i niespokojnej rzeczywistości jest szczególnie istotne, stąd warto cyklicznie przypominać i uświadamiać jak ważne jest życie w poszanowaniu wartości,
z zachowaniem prawa do odmienności i różnorodności. Wolność to także umiejętność życia
w zgodzie z samym sobą, dbałość o zdrowie, samorozwój, bez uciekania się do zażywania substancji psychoaktywnych jak alkohol czy inne narkotyki.

Piknik rodzinno-profilaktyczny jest zatem dobrym momentem na spotkanie z mieszkańcami
i przekazywanie informacji o zdrowym i trzeźwym stylu życia, bez agresji i przemocy, do promowania bezpieczeństwa w rodzinie. Pracownicy Sekcji Profilaktyki Uzależnień przygotowali na to spotkanie  szereg działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy. Stoisko Sekcji zaopatrzone było w ulotki edukacyjne na temat szkodliwości alkoholu i innych narkotyków, współuzależnienia, przemocy
w rodzinie oraz informacyjne, z treściami wskazującymi miejsca, gdzie można uzyskać pomoc.

Dla młodzieży przygotowano quiz „Młodzi bezpieczni” sprawdzający wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień oraz promujący zdrowy styl życia. Młodsze dzieci brały udział w zajęciach wzmacniających poczucie własnej wartości, opisując swoje sukcesy i mocne strony. Za udział w zabawach można było otrzymać m.in. odblask, opaskę na rękę, balony – z hasłami promującymi zdrowie, chorągiewki, kredki, kotyliony oraz słodycze. Dla dorosłych również przewidziano atrakcję w postaci quizu „Odpowiedzialny kierowca”. Dorośli uczestnicy za udział w zajęciach profilaktycznych otrzymywali alkotesty jednorazowego użytku.