Plon niesiemy, plon

04 sierpnia br. w Centrum Grillowym „Ranczo” z inicjatywy MOPS – Domu Dziennego Pobytu „Senior” oraz Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek”, odbyło się spotkanie pn. „Święto chleba”. Zgodnie z tradycją  bochenki pobłogosławił ks. Łukasz Świerniak z Parafii Św. Barbary,
a zaproszeni goście: Dariusz Jankowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Jadwiga Musiał – Przewodnicząca Rady Powiatu  oraz Maria Królikowska  – Zastępca Dyrektora  i Krystyna Ferenc –  Kierownik Działu OA z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – podzielili chleb między uczestników uroczystości. O piękną oprawę artystyczną obrzędu zadbał zespół ludowy „Hosadyna od Lubina”.

            Serdecznie dziękujemy „Piekarni Górzyński” za bezpłatne przekazanie złocistych, pachnących bochenków.