Pochówek dzieci martwo urodzonych

Lubin jest kolejnym miastem, które umożliwia godny pochówek dzieci martwo urodzonych. W dniu 13 sierpnia br. o godz. 14.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Prusa 4 odbyła się uroczysta  Msza Św. w intencji rodziców, którzy doświadczyli utraty swoich nienarodzonych dzieci. Po Mszy Św. o godz. 15.15 na Cmentarzu Komunalnym w Lubinie przy ul. Cmentarnej 2 zorganizowano pierwszy pochówek dzieci, których szczątki pozostawiono  w szpitalu przy ul. Bema w Lubinie, w okresie od stycznia do połowy sierpnia br.
Zaprosiliśmy do wspólnej modlitwy rodziców i rodziny boleśnie doświadczone utratą dziecka.

Urna z prochami sześciorga Dzieci Martwo Urodzonych

Zbiorowa mogiła dzieci utraconych znajduje się na tzw. starym cmentarzu, w kwaterze „A” po prawej stronie głównej alejki.

MOPS planuje organizację pogrzebów dzieci, których życie zgasło, zanim przyszły na świat, dwa razy w roku. Terminy pochówków będą ogłaszane na naszej stronie internetowej MOPS www.mops.lubin.pl.
Serdecznie dziękujemy za udział we Mszy Świętej i uroczystościach pogrzebowych wszystkim zgromadzonym.