POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

logo

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

Niskie temperatury są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia szczególnie dla osób bezdomnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zwraca się do mieszkańców miasta z apelem o informowanie właściwych służb i pracowników ośrodka o wszystkich zauważonych przypadkach zagrażających życiu osób bezdomnych. Ważne są wszystkie sygnały dotyczące miejsc przebywania osób bezdomnych tj. ogródki działkowe, piwnice, strychy, śmietniki, opuszczone budynki, klatki schodowe, przystanki autobusowe. Osoby bezdomne często zmieniają miejsca przebywania. Nie o wszystkich miejscach wiemy. Posiadając taką wiedzę odpowiednie służby będą mogły skutecznie interweniować, nierzadko ratując życie, a zatem:

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ – NIECH NIKT NIE POZOSTANIE OBOJĘTNY!

PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE SCHRONIENIE:

  • Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych przy ul. Parkowej 1 w Lubinie, tel. 76 847 03 33

zapewnia tymczasowe schronienie każdej osobie (kobiety, mężczyźni) wymagającej schronienia, w tym będącej pod wpływem alkoholu. Ogrzewalnia czynna jest codziennie, od godz. 18.00 wieczorem do godziny 8.00 rano dnia następnego,

  • Noclegownia dla Osób Bezdomnych przy ul. Parkowej 1 w Lubinie, tel. 76 847 03 33

świadczy tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę zdrowia i życia,

  • Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Parkowej 1 w Lubinie , tel. 76 847 03 33

zapewnia bezdomnym mężczyznom całodobowe zakwaterowanie, wyżywienie, dostęp do mediów i sanitariatów na podstawie decyzji kierującej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Informacje na temat osób wymagających pomocy należy zgłosić do:

1. POLICJI – 997

2. MOPS – 697 110 123

Wystarczy jeden telefon, ratujący człowiekowi życie. Zima to najtrudniejszy czas do przetrwania dla osób bezdomnych. Skrajne warunki przebywania, niska temperatura, często sprawiają, że zgon poprzez wychłodzenie organizmu może nastąpić w każdej chwili.